Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net

Cübbeli Ahmet Hoca Kehf Suresini Okuyor

221154

Kehf suresi 1. El hamdü lillahillezı enzele ala abdihil kitabe ve lem yec’al lehu ıveca 2. Kayyimel li yünzira be’sen şedıdem mil ledünhü ve yübeşşiral mü’minınellezıne ya’melunes salihati enne lehüm ecran hasena 3. Makisıne fıhi ebeda 4. Ve yünzirallezıne kalüttehazellahü veleda 5. Ma lehüm bihı min ılmiv ve la li …

Devamını Oku.

ÖNEMLİ DUALAR

326545123

KİŞİ İSTERSE İNANMAYARAK BU DUAYI YAPSIN KİŞİ İSTERSE İNANMAYARAK BU DUAYI YAPSIN ALLAH ONA KÂFİ GELİR! “Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azıym.” “Allah’a güvendim (bana yeter) tanrı yoktur O vardır, ki ben de O’na bağlanıp işimi ona bıraktım; O arşın aziym rabbidir.” Başınız haksız …

Devamını Oku.

Cübbeli Ahmet Hoca Hacet Duası ve Namazı

c13

 ÖZEL BİR 19’LU HACET DUASI Başı dertte, sıkıntıda olan, büyük bir problemle karşılaşmış olan, herhangi bir düşmanından kurtulmak, selâmete çıkmak isteyen ya da daha başka talepleri olanlar için son derece tesirli bir duâ formülü vermek istiyorum bu bölümde de. Bu duayı tatbik eden pek çok kişi 19 güne kalmadan arzularına …

Devamını Oku.

Fatiha Suresi

326545123

Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 255- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül …

Devamını Oku.

Cübbeli Ahmet Hocanın Beşarul Hayrat Selavatının Fazileti

c20

BEŞAİRU’L HAYRAT SELAVATI ŞERİFE’NİN FAZİLETİ Bize iman bahşeden Allah’a hamdolsun! Tüm kainatın efendisine her vakit ve zamanda selât ve selâm olsun! Şöyle ki, ümmetin şeyhi, imamların imamı, efendilerin efendisi, kutubların kutbu, büyük kurtarıcı, en cömert sığınılan seyyid, Abdulkadir Geylani bazı müridlerine bu selâvatı şerifeyi: “Benden alın, ben de onu Allah Teâla …

Devamını Oku.

Cübbeli Ahmet Hoca Beşairul Hayrat Okuyor

Screenshot_21

Salavat-ı Beşairu’l Hayrat’ın Latin Harfleriyle Okunuşu: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemine Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lil mü’minîne bimâ kâlallahul azîmu ve beşşiril mü’minîne ve ennallahe lâ yudîu ecrel mü’minîne Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lizzekirîne bimâ kalâllahul azîmu fezkurunî ezkurküm üzkürullahe zikren …

Devamını Oku.

Cübbeli Ahmet Hoca Yasin-i Şerif Suresini Okuyor

326545123

Yasin suresi, Mekke’de inmiş olup üç ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar, Öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Âlemlerin Rabbi’nin birliğini gösteren kesin delillerdir ve 83 Ayet’tir, Kuran-ı Kerimin en büyük suresi olarak kabul edilir. Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s. a. v. )’in peygamberliğinin gerçek …

Devamını Oku.

Cübbeli Ahmet Hoca Fatiha Suresini Okuyor

230120150927342491404_3

Okunuşu 1- Bismillahirrahmânirrahîm. 2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin 3- Errahmânir’rahim 4- Mâliki yevmiddin 5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în 6- İhdinessırâtel müstakîm 7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn Anlamı 1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. 2- Hamd o âlemlerin Rabbi, 3- O Rahmân ve Rahim, 4- O, din …

Devamını Oku.

Cübbeli Ahmet Hocanın Dünya İşleri ve Malvarlğı

c27

Dünya İşleri Ve mal varlığı Cübbeli Ahmet Hoca’nın ömrü boyunca dünya işleri ile hiç alakası olmamıştır. Hayatı boyunca hiçbir dünyevi ticaretin içinde veya yanında olmamış. 1997 yılına kadar babasının kazancı ile geçimini sağlayan Ahmet Hoca, 1997 yılın da babasının işlerinin bozulması ve iflas etmesi neticesinde bir ara çok sıkıntılı günler …

Devamını Oku.